Ventilatie

Ventilatie is belangrijk wanneer onze woningen meer geïsoleerd en luchtdicht zijn. We willen allemaal gezonde lucht inademen en een ventilatiesysteem zorgt voor een goede luchtkwaliteit in onze leefruimtes. Verontreinigde binnenlucht wordt afgevoerd (4) en verse buitenlucht wordt binnen gevoerd (1) en doorheen de kamers gedreven (2 en 3).
Bovendien zorgt een ventilatiesysteem voor een daling van uw E-peil!

Wij bieden twee systemen aan:

Begetube Profi-air systeem


Profi-air biedt een volledig geïntegreerd ventilatiesysteem aan. Het systeem is compact en makkelijk installeerbaar. Begetube werkt ook met duurzame materialen, die een stille werking garanderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het Smarttouch-systeem te gebruiken. U kan hiermee uw ventilatiesysteem slim instellen, zodat de verse lucht op het juiste moment op de juiste plaats terecht komt. Dit Smarttouch-systeem kan bovendien bediend worden met een handige app, zowel voor uw smartphone als tablet.
image-33913-profi-air.png?1443775186575

Renson Systeem C + Healthbox EVO II

Renson biedt vraaggestuurde ventilatie aan. Er zal alleen geventileerd worden wanneer dit nodig is. De screening hiervoor gebeurt via een Healthbox en verloopt automatisch. U kan hierbij ook een gepersonaliseerd programma instellen. Ook bij Renson bestaat de mogelijkheid om een Smartzone-systeem te installeren. Zo wordt er verse lucht gegarandeerd waar u leeft op de moment dat u er leeft.
image-33909-renson healthbox.png?1443774799418